PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, nese spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající (Miloš Červenka, 28. října 198, Krupka 41742, IČO: 03579581, e-mail: info@provily.cz, Tel.: (+420) 731 189 125) podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevzetí objednaného zboží z místa určeného spotřebitelem v objednávce je chápáno jako porušení uzavření kupní smlouvy ze strany zákazníka a zákazník hradí náklady na dopravu na účet prodávajícího.
  3. V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí spotřebitel zásilku od přepravce převzít.
  5. V případě, že je zboží skladem, je odesíláno po připsání celkové částky na účet nejpozději do dvou pracovních dní uvedenou zásilkovou společností. U zboží, které skladem není, si prodávající vyhrazuje lhůtu 1 týden až 15 dní na odeslání, pokud není uvedeno jinak (zboží na míru, aj.)